Get Adobe Flash player

Web-TV

Vidste du, som TV-kunde hos Waoo, har du adgang til Waoo Web TV med en stor del af dine TV-kanaler på både din computer, iPhone, iPad og Android-enheder.

Webtv

Læs mere her.

Generalforsamling i Veflinge Antenneforening 26. marts 2019.

Der var kun 2 fremmødte. Formanden bød velkommen og foreslog Mogens som dirigent.
1. Mogens takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet. Han gav ordet til formanden.
2. Der var ikke så meget at fortælle om, som dengang Antenneforeningen selv stod for driften. Der er 246 medlemmer, som er det laveste siden 2001. I 2009 var der 317 medlemmer. Da vi gik over til Energi Fyn i 2015, var medlemstallet 277. Folks TV vaner har ændret sig, især de unge mennesker er begyndt at streame, så de selv bestemmer hvad de vil se, hvornår de vil se og hvor de vil se. Når et hus bliver handlet, får vi sjældent de nye beboere som medlemmer. Vi skal i 2019 forny aftalen med Energi Fyn og vi vil i samarbejde med dem, lave tiltag for at fastholde de nuværende medlemmer og gerne øge antallet. Det er stadig fordelagtigt at være medlem af en antenneforening. I december blev der varslet prisstigninger fra Waoo, så tv pakkerne er steget med 20 kroner. Hele beretningen kan læses på www.veflingenet.dk.
3. Kassereren gennemgik regnskabet, der balancerer med 1.685.579,51 kroner. Der er en kassebeholdning på 326.869,95 kroner og en del af den vil blive bruget til at fjerne antenneskabene. Regnskabet er revideret og der er ingen bemærkninger. Det blev enstemmigt vedtaget.
4. Der var ingen indkomne forslag.
5. Henning Poulsen og Henning Langelund blev genvalgt ved fredsvalg.
6. Der var også genvalg af revisorer og suppleant.
7. Der var ikke mange ting under eventuelt, men det kan jo ikke være anderledes, når der kun kommer 2 til generalforsamling.

Sidste nyt

01-03-2024

Generalforsamling afholdes 20. marts 2024 Læs indkaldelse

Søg