Get Adobe Flash player

Generalforsamling i Veflinge Antenneforening 5. oktober 2021. 

Der var ikke kommet nogen deltagere udover bestyrelsen.

Der var derfor ingen behov for en dirigent.

Formanden læste sin beretning, hvor der ikke var så meget at fortælle.

Vi er 247 medlemmer, 209 har Internet, 77 har lille pakke, 68 har

favoritpakke og 67 har stor pakke. Nu kan medlemmerne selv

bestille produkter online. Der er som sædvanligt kommet en 

prisstigning i december 2020. Hele beretningen kan læses på

www.veflingenet.dk.

Kassereren gennemgik regnskabet, der balancerer med 299.453.51 kroner og en kassebeholdning på 287.599,86 kroner. Regnskabet er revideret og afstemt af Else Jørgensen og Gunhild Andersen den 3. marts 2021.

Der var kommet et forslag fra Veflinge Lokalråd, om tilskud til etablering af strøm på Bytorvet. Det ville øge mulighederne for diverse arrangementer. Det vil koste ca. 70.000 kroner at få etableret. Man vil også spørge Borgerforeningen og Nordfyns Kommune. Det blev enstemmigt vedtaget at støtte projektet.

Gert Schultz blev valgt til ny revisor. Gunhild Andersen modtog genvalg. Der blev ikke valgt nogen suppleant.

Sidste nyt

01-03-2024

Generalforsamling afholdes 20. marts 2024 Læs indkaldelse

Søg