Get Adobe Flash player

Web-TV

Vidste du, som TV-kunde hos Waoo, har du adgang til Waoo Web TV med en stor del af dine TV-kanaler på både din computer, iPhone, iPad og Android-enheder.

Webtv

Læs mere her.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Næste generalforsamling bliver afholdt onsdag d. 20 marts 2024 kl. 19.30 i Veflinge forsamlingshus. Læs mere.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 hverdages varsel i lokal avis med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år er fremlagt. 

Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, vil disse forslag gengives på infokanalen. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse
  3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Eventuelle forslag
  5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4. skal med navns underskrift være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.