Get Adobe Flash player

Web-TV

Vidste du, som TV-kunde hos Waoo, har du adgang til Waoo Web TV med en stor del af dine TV-kanaler på både din computer, iPhone, iPad og Android-enheder.

Webtv

Læs mere her.

Generalforsamling den 18. marts 2014

Formanden bød velkommen og foreslog Mogens Rosenkilde som dirigent.

Mogens takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet. Han fortalte at rækkefølgen på dagsordenen var blevet ændret, så vi startede med pkt. 4 indkomne forslag, da der var personer til stede der ikke var medlem af VAF, men gerne ville høre om fremtiden.

Fyns Kabel TV fik ordet og fortalte om den løsning de kunne tilbyde VAF. Mod at bruge dem som leverandør af TV signaler og Internet de næste syv år, ville de bruge en del af deres overskud på at renovere kabelnettet, så der kunne tilbydes tre TV pakker og på den måde gøre det mere attraktivt at være medlem af VAF. Internettet ville også blive mere stabilt. Efter de syv år ville kabelnettet være VAF’s ejendom. Hvis man valgte FKTV ville man stadig have lokal indflydelse på sammensætningen af programpakker. Der kom selvfølgelig en del spørgsmål, som alle blev besvaret.

Så var det Energi Fyns tur til at fremlægge deres løsning. De ville uden udgifter for VAF etablere fibernet til alle medlemmer af VAF og nok også udvide lidt inden for byskiltene. Fibernettet ville aldrig blive VAF’s ejendom og man skulle bruge Waoo som leverandør, uden nogen mulighed for lokal indflydelse på sammensætningen og indholdet af TV pakkerne. De mente at fremtiden ville være bedre sikret med fibernet end med coaxkabler. Der var igen en del spørgsmål fra de fremmødte.

Disse indslag varede ca. 2x45 min og det var nu tid til afstemning. Dem der ikke var medlem af VAF blev bedt om at gå. Der blev sammensat et stemmeudvalg på tre personer som stod for optællingen af stemmer. Efter afstemningen vendte vi tilbage til den oprindelige rækkefølge på dagsordenen.

Formanden fik ordet og kunne blandt andet fortælle at der siden 2011, hvor vi var 304 medlemmer, har 43 meldt sig ud af VAF. Det er den udvikling vi gerne skulle have vendt, ved at kunne tilbyde tre pakker og også mulighed for tilkøb af ekstra kanaler. Dansk Kabel TV har opsagt aftalen om at levere Internet via antenneforeningens kabelnet, men det er nu løst ved at der er valgt ny leverandør. Bestyrelsen har holdt en del møder om hvem der skulle være den fremtidige leverandør, men kunne ikke blive 100 % enige og derfor har vi valgt at lade medlemmerne afgøre valget på generalforsamlingen. Beretningen blev taget til efterretning.

Kassereren gennemgik regnskabet der har en balance på 1.135.972 kr. med en kassebeholdning på 309.959,47 kr. Regnskabet er revideret den 27. januar 2014 uden nogen bemærkninger. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Der var ikke andre indkomne forslag end valg af ny leverandør. Det blev Energi Fyn med 51 stemmer mod FAE med 12 stemmer.

Fastsættelse af tilslutningsafgift og kontingent blev uændret resten af 2014 og efter den tid er det jo en ny situation.

Henrik Larsen, Mogens Rosenkilde og Jim Hansen var på valg. Der var ikke andre forslag, så de blev genvalgt. Gert Schultz blev uden modkandidat genvalgt som suppleant.
Revisorerne og suppleanten og blev alle genvalgt.

Under eventuelt blev der selvfølgelig stillet en del spørgsmål til den nye leverandør.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.45.