Get Adobe Flash player

Web-TV

Vidste du, som TV-kunde hos Waoo, har du adgang til Waoo Web TV med en stor del af dine TV-kanaler på både din computer, iPhone, iPad og Android-enheder.

Webtv

Læs mere her.

Generalforsamling 20. marts 2018

Der var kun 3 fremmødte ud over bestyrelsen.

1.     Bestyrelsen foreslog Mogens Rosenkilde som dirigent. Der var ingen andre forslag. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.     Formanden kunne fortælle at der er 247 medlemmer, jævnt fordelt på de tre pakker. Der er foretaget en prisjustering således at den lille pakke nu koster 149 kr./md, favoritpakken koster 409 kr./md og den store pakke 559 kr./+md. Det er billigere end hvis den enkelte selv købte en pakke hos Waoo. Har man den store pakke er Viaplay Total nu en del af pakken. Formanden kom ind på danskernes TV vaner, hvor flere og flere streamer en del af de 2½ time, som er gennemsnit forbrug af TV. @Veflingenet.dk blev i januar måned hakket og brugt til udsendelse af spam. I123, som står for mailhotellet, lukkede serveren ned og alle skulle ændre til et stærkere password. Formanden takkede bestyrelsen og især kasser Henning Poulsen, som gør det største arbejde. Hele beretningen kan læses på www.veflingenet.dk. Beretningen blev taget til efterretning.

3.     Henning Poulsen gennemgik regnskabet, der balancerer med en kassebeholdning på 587.250,01 kr. Korrigere man for skyldige kreditorer er beløbet 331.480,83 kr. Regnskabet er revideret den 23. januar 2018 og afstemt med bilag og bank, uden bemærkninger. Alle stemte for godkendelse af regnskabet.

4.     Der var ingen indkomne forslag.

5.     De tre bestyrelsesmedlemmer der var på valg, blev genvalgt uden modkandidater.

6.     Revisorer og suppleant blev genvalgt uden modkandidater.

7.     Under eventuelt blev der spurgt, hvem der i dag ejer antenne huset på Frederiksberg. Det gør FAE, der er blevet en del af Dansk Kabel TV. Dirigenten takkede for god ro og orden.